Strategisch ontwerpen - Herman Blom & Bas van Lanen

7.5

Het ontwerpscenario baseren op de evolutionaire strategie

218 218 220 222 224

7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4

Aard van de ontwerpopdracht

Randvoorwaarden

Kenmerken van de ontwerper

Kenmerken van de ontwerpomgeving

7.6

De keuze voor een primaire ontwerpstrategie onderbouwen 228

8

De ontwerpstrategie optimaliseren

231 232

8.1

De analytische strategie uitbreiden

8.1.1

De analytische strategie uitbreiden met de relationele strategie De analytische strategie uitbreiden met de functionele strategie De analytische strategie uitbreiden met de expertstrategie De analytische strategie uitbreiden met de evolutionaire strategie De relationele strategie uitbreiden met de analytische strategie De relationele strategie uitbreiden met de functionele strategie De relationele strategie uitbreiden met de expertstrategie De relationele strategie uitbreiden met de evolutionaire strategie De functionele strategie uitbreiden met de analytische strategie De functionele strategie uitbreiden met de relationele strategie De functionele strategie uitbreiden met de expertstrategie De functionele strategie uitbreiden met de evolutionaire strategie

232

8.1.2

234

8.1.3

235

8.1.4

236 237

8.2

De relationele strategie uitbreiden

8.2.1

238

8.2.2

239

8.2.3

241

8.2.4

242 244

8.3

De functionele strategie uitbreiden

8.3.1

244

8.3.2

246

8.3.3

247

8.3.4

249

Made with FlippingBook Publishing Software