De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

1.1 De biologische eenheid

5 Welk dier behoort tot dezelfde afdeling als de afgebeelde schelpdieren? A de inktvis

B de krab C de kwal D de zeester

6 Inra uit groep 6 maakt een werkstuk over een zoogdier. Over welke van de onderstaande soorten kan het werkstuk van Inra gaan?

A de krielkip B de oorkwal C de dolfijn D het zeepaardje

7 Welke van de onderstaande beweringen is juist? I Een pinguïn behoort tot dezelfde hoofdafdeling/stam als de huismus. II Pinguïns beschikken net als reptielen over longademhaling.

A Alleen I is juist. B Alleen II is juist. C I en II zijn juist. D I en II zijn onjuist.

Segment

Onderdeel

Rijk

Dieren

Stam

Gewervelde dieren

?

Zoogdieren Haasachtigen

Orde

Familie

Hazen en konijnen

8 Vanuit de taxonomie van het dierenrijk wordt het konijn volgens het afge beelde schema ingedeeld. Wat moet er op de plaats van het vraagteken staan? A geslacht B hoofdafdeling

C klasse D soort

31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online