De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

1 BIOLOGIE

1 Planten komen op verschillende plaatsen voor. Bij welk antwoord staat de juiste combinatie van hoofdgroep planten en de plaats waar ze groeien?

groep

plaats

A algen/wieren B korstmossen

alleen in het water

zowel in het water als op het land

C mossen

alleen in het water

D algen/wieren

zowel in het water als op het land

2 Dit is een …

A bedektzadige plant waar wel bestuiving maar geen vruchtvorming plaatsvindt. B naaktzadige plant waar wel bestuiving maar geen vruchtvorming plaatsvindt. C bedektzadige plant die zaden vormt vanuit bloemvorming, bestuiving en vruchtvorming. D naaktzadige plant die zaden vormt vanuit bloemvorming, bestuiving en vruchtvorming. 3 Jasmijn houdt een spreekbeurt over haar Siamese kat. Vanuit de taxonomie deelt ze de siamees in. In welke hoofdafdeling/stam moet Jasmijn de Siamese kat indelen? A gewervelde dieren B katachtigen C roofdieren (carnivoren) D zoogdieren

4 Harm ziet in zijn dierenboek over woestijndieren drie dieren afgebeeld: een schorpioen, een gilamonster (giftige hagedis) en een ratelslang. Welk van de onderstaande dieren is of welke zijn koudbloedig? A alleen de schorpioen B alleen het gilamonster en de ratelslang C alle drie de genoemde dieren D geen van de drie genoemde dieren

30

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online