De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

1.1 De biologische eenheid

buitenlucht

buitenlucht

2

3

1

4

long

middenrif

23 Deze proefopstelling toont de luchtdruk in de longen en die van de buiten lucht, zoals die optreedt tijdens het in- en uitademen. Welke bewering is juist? A De luchtdruk in de longen bij 4 is hoger dan de luchtdruk 3 van de buiten lucht. B De luchtdruk 3 van de buitenlucht is hoger dan de luchtdruk 4 in de longen. C De luchtdruk 2 van de buitenlucht is lager dan de luchtdruk 1 in de longen. D De luchtdruk 1 in de longen is hoger dan de luchtdruk 2 van de buitenlucht.

1.1.4 De ordening van planten en dieren

Je kunt kenmerken van planten en dieren gebruiken om ze te classificeren en daarbij het begrip ‘soort’ toepassen. soort, determineertabel, eencelligen, schimmels, planten (sporenplanten, mossen, korstmossen, vaatplanten [naaktzadigen, bedektzadigen]), dier, warm- en koudbloedig, gewervelde dieren (amfibie, vogel, reptiel, vis [kraak beenvis], zoogdier [buideldier]), ongewervelde dieren (holtedieren [kwal, zeeanemoon], sponzen, wormen, weekdieren [schelpen, huisjes- en naakt slakken, koppotigen zoals inktvis, octopus], stekelhuidigen [zeester], geleed potigen [duizendpoten, kreeftachtigen zoals krabben, kreeften en garnalen, spinachtigen, insecten])

29

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online