De pabotoets Natuur & Techniek haal je zo - Hans van der Grind

1

Biologie

1.1 De biologische eenheid 1.1.1 Cellen

Je kunt een cel beschrijven als een zelfstandig functionerende eenheid, de on derdelen van cellen benoemen en enkele functies daarvan toelichten. cel, weefsel, orgaan, eencellige, plantencel (bladgroenkorrel), dierlijke cel, celkern (chromosoom), celplasma, celmembraan, vacuole, celwand

1 Welke van de organismen hebben een celwand?

A

B

C

D

pijlinktvis

virus

bacil

spons

2 Chromosomen bevinden zich …

A alleen in de celkernen van plantaardige cellen en niet in de celkernen van dierlijke cellen. B los zwevend in het celplasma van zowel dierlij ke als plantaardige cellen. C alleen in de celkernen van dierlijke cellen en niet in de celkernen van plantaardige cellen. D in de celkernen van zowel dierlijke als plant aardige cellen.

17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online