Natuuronderwijs inzichtelijk - Carla Kersbergen & Amito Haarhuis

1 Planten

Bij droog weer springt de sporendrager open en worden de sporen via de lucht verspreid.

sporen

In het voorjaar vormen de vrouwelijke mosplanten sporendragers. Afbeelding 1.1.3a Mosplanten zijn sporendragers

Afbeelding 1.1.3b De sporendrager springt open

Ten behoeve van de voortplanting produceren mosplanten zogenoemde spo rendragers of sporenkapsels . Een sporendrager ziet eruit als soort doosje op een steeltje (zie afbeelding 1.1.3a en 1.1.3b). In het doosje worden de sporen gevormd. Sporen zijn vele malen kleiner dan zaden. Ze bevatten geen em bryonaal plantje en reservevoedsel zoals de zaden van zaadplanten (zie § 1.3.5 Bevruchting ). Sporen bestaan slechts uit wat erfelijk materiaal, omgeven door een omhulsel. In het voorjaar kun je mosplanten vinden met sporendragers. Je ziet dan dunne bruine ‘steeltjes’ uit de moskussentjes steken. Bij droog weer springt de sporendrager open en worden de lichte sporen als een soort stof via de lucht verspreid. Als een spore op een geschikte plaats terechtkomt, groeit deze uit tot een dun draadje van cellen, waaruit weer nieuwe mosplanten kun nen groeien. Paardenstaarten In vergelijking met mossen zijn paardenstaarten en varens (zie § 1.1.5 Varens ) beter aangepast aan een droger landleven. Ze hebben echte wortels en hun bladeren en stengels hebben een wasachtige laag die uitdroging tegengaat. Hun stengels en bladeren bevatten vaatbundels waarmee water en voedings stoffen door de plant kunnen worden getransporteerd, en houtachtig mate riaal dat zorgt voor stevigheid (zie § 1.2.4 De bouw en functie van stengels ). Door deze eigenschappen kunnen paardenstaarten en varens ook in de hoog te groeien en zijn ze beter in staat om zonlicht te benutten dan bijvoorbeeld

1.1.4

30

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online