Natuuronderwijs inzichtelijk - Carla Kersbergen & Amito Haarhuis

1.1 Indeling van het plantenrijk

en mineralen vast, afkomstig uit de lucht en de regen, en beschermt de alg zo tegen uitdroging (zie afbeelding 1.1.2c). Korstmossen zijn direct afhankelijk van regenwater en gevoelig voor vervui lende stoffen die in het regenwater kunnen zitten. Struikvormige korstmossen zijn het gevoeligst voor luchtvervuiling. Veel korstvormige soorten gedijen ook nog goed in vervuilde lucht. Door hun verschillende mate van gevoelig heid voor vervuiling, worden korstmossen als een natuurlijke graadmeter ge bruikt voor de mate van luchtverontreiniging.

1

1

algenlaag

sporen

1

schimmellaag

Een korstmos bestaat uit een alg en een schimmel.

1

Afbeelding 1.1.2c Een korstmos

1.1.3

Mossen Mossen zijn landplanten, maar hebben wel een vochtige leefomgeving no dig. Je kunt ze bijvoorbeeld vinden op vochtige bosgrond, aan de schaduwzij de van een boomstam en op vochtige tegels of muren. Mossen hebben geen transportsysteem van vaatbundels waarmee ze water vanuit de bodem naar boven kunnen transporteren. Bovendien hebben mossen geen echte wortels, maar een soort haartjes waarmee ze zich aan de bodem vasthechten. Deze wortelachtige structuren spelen geen rol bij de wateropname. De mosplanten nemen het water met de daarin opgeloste voedingsstoffen rechtstreeks op via hun dunne, eenvoudige blaadjes. Om het benodigde water goed vast te hou den en verdamping tegen te gaan, zie je dat mosplanten in groepen bij elkaar groeien. Er worden kussentjes gevormd van vele mosplanten bij elkaar. Als mossen tijdelijk met veel droogte te maken hebben, drogen ze uit en komen ze in een soort rusttoestand. De planten lijken dan dood te zijn, maar bij nat weer zuigen de kussentjes zich als een spons vol water en dan kunnen de planten gewoon verder groeien.

1

1

1

29

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online