Natuuronderwijs inzichtelijk - Carla Kersbergen & Amito Haarhuis

1 Planten

bladvormige soort

korstvormige soort

struikvormige soort

Afbeelding 1.1.2b Vormen van korstmossen

Korstmossen Naast de groene laag van algen, zie je vaak dat een boomstam begroeid is met grijsgroene plakkaten of ‘korsten’. Dit zijn korstmossen. Ook op oude stoepte gels, gebouwen en grafstenen zie je veel korstmossen. De meeste korstmossen hebben een grijsgroene kleur, maar er zijn ook soorten met andere kleuren. Er zijn korstvormige , bladvormige en struikvormige soorten (zie afbeelding 1.1.2b). Een bekend voorbeeld van een struikvormig korstmos is het rendier mos dat je vaak in kerststukjes ziet. De naam korst mossen zou het misconcept kunnen oproepen dat je ze tot de groep van de mossen moet rekenen. Dat klopt niet omdat een korstmos een samenlevingsvorm tussen een alg en een schimmel is (zie ook § 1.5.1 Het schim melrijk ). Beide organismen hebben voordeel van deze samenlevingsvorm, ook wel symbiose genoemd. Een alg levert voedingsstoffen aan de schimmel, die zelf geen voedingsstoffen kan maken uit zonlicht. Een schimmel houdt vocht

28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online