Natuuronderwijs inzichtelijk - Carla Kersbergen & Amito Haarhuis

1.1 Indeling van het plantenrijk

1

1

eencellige wieren (microscopische vergroting)

draadvormig wier

kranswier

bruin blaaswier

Afbeelding 1.1.2a Verschillende soorten wieren

1

doe-opdracht: W aar groeien de meeste boomalgen? Boomalgen kunnen op het land leven, maar hebben wel vochtige omstandigheden no dig. Daarom groeien ze vaak aan die kant van een boomstam die gemiddeld genomen het vochtigst is. ■ Benodigdheden: een kompas. ■ Aan welke kant (windrichting) van een boom verwacht je dat de meeste boomalgen zullen zitten? ■ Zoek een vrijstaande boom of paal waarop boomalgen groeien. Bepaal met behulp van een kompas aan welke kant van de boom de algen groeien. ■ Komt dit overeen met je verwachting? Probeer je waarnemingen te verklaren. ■ Voor een betrouwbaar resultaat is het verstandig om naar meerdere begroeide bomen of palen te kijken. Welke zijde is het vaakst begroeid met algen? Hoe kun je een eventu ele variatie tussen de verschillende begroeide zijden verklaren? De noordkant is het schaduwrijkst, dus daar zullen boomalgen het minst uit drogen. In Nederland komt de meeste wind uit het zuidwesten. Als het regent, zorgt de wind ervoor dat de regen vooral tegen de zuidwestelijke kant van de boom slaat. Als je deze beide overwegingen even zwaar laat meetellen, zou de noordwestelijke zijde van een boom de meest ideale plek voor boomalgen moeten zijn.

1

1

1

1

27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online