Lessen in orde in het mbo - Peter Teitler & Ruben Teitler

1 • Het gedrag tijdens de eerste lessen

1 Het gedrag tijdens de eerste lessen

1.1 Inleiding

Vraag 1.1 Wat maakt volgens jou iemand tot een goede docent?

In de inleiding bij dit deel zagen we dat je veel van de vaardigheden, attitudes en kennis die nodig zijn om je lessen in orde te hebben kunt leren. Ze worden in dit deel besproken. Voor een indruk van wat hierbij komt kijken, beginnen we met een korte inventarisatie van wat in de literatuur zoal wordt genoemd aan vaardigheden, attitu des en kennis waarover de docent zou moeten beschikken. Onderzoek naar zogenoemde teacher effectiveness concentreert zich op de vaardig heden van de docent die van invloed zijn op het leren en het gedrag van studenten. Brophy (2003) benoemt drie van dergelijke vaardigheden: 1 vaardigheden om activiteiten in de klas te organiseren en te managen; 2 vaardigheden om instructie te geven; 3 vaardigheden in het omgaan met studenten. De Radboud Universiteit heeft een onderzoek gepubliceerd onder de titel Wat is de ideale leraar? (Van Gennip & Vrieze, 2008). Deze vraag werd voorgelegd aan een groot aantal mensen die bij het onderwijs betrokken zijn. Studenten stellen dat goede docenten: • zorgen dat studenten hun werk maken; • de klas onder controle hebben; • bereid zijn om studenten die dat nodig hebben te helpen; • goed kunnen uitleggen; • variatie aanbrengen in hun manier van lesgeven; • tijd maken om de studenten en hun achtergronden te leren kennen. Volgens Wehlage (in Jones & Jones, 2007) moeten goede docenten vooral een aantal overtuigingen hebben. Zij moeten: • zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het succes van hun studenten;

• het docentschap meer vinden dan alleen maar lesgeven; • volhardend zijn naar studenten ( persistent with students ); • optimistisch zijn over hun verwachtingen naar studenten.

31

Made with FlippingBook flipbook maker