Lessen in orde in het mbo - Peter Teitler & Ruben Teitler

Deel 1  Het gedrag in de klas

Figuur Deel1.1 Respect!

Niet iedereen is even gelukkig met deze ontwikkeling. Nussbaum (2010) breekt onlangs een lans voor onderwijs dat niet als enige ambitie heeft om een land bij de top van de kenniseconomieën in de wereld te laten horen. Zij pleit voor genoeg ruimte om studenten ook kennis te laten maken met allerlei andere zinvolle – sociale, emotio nele en culturele – ontwikkelingsterreinen. Martens (2012) wijst op de risico’s van een afrekencultuur in het onderwijs wanneer enkel op resultaat wordt gestuurd. Het lijkt ons niet goed om deze tegenstelling tussen hoofd (enerzijds) en hart en han den (anderzijds) te polariseren. We sluiten ons aan bij Stevens (2004), die stelt: ‘geen prestatie zonder relatie’. In principe moeten wij op school immers zowel studenten kennis bijbrengen als hun sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren. De sociaal-­ emotionele ontwikkeling is zowel een doel op zich als een voorwaarde om goed te kunnen leren. Beide thema’s komen in dit boek aan de orde.

Bijlagen deel 1.1

Wat is opbrengstgericht werken? deel 1.2 Nadelen van opbrengstgericht werken

30

Made with FlippingBook flipbook maker