Effectief schrijven in de juridische praktijk - Joost Swanborn

1 • De voorbereiding

Uit het geval van de zzp’er die jou advies vraagt over hoe hij kan voldoen aan de vereisten voor de administratie, valt de volgende vraag af te leiden: • Aan welke administratieve verplichtingen moet de cliënt voldoen om te voldoen aan de Nederlandse belastingregelgeving, en hoe kan hij daarvoor zorgen? In het geval van de provinciale gedeputeerde die wil weten welke problemen er te verwachten zijn bij het uitkopen van boeren, zou de vraag kunnen zijn: • Welke (financiële en andere) problemen kan het uitkopen van boeren opleveren, en hoe kan de provincie daar het best mee omgaan? En bij de bewoners die je informeert over het voldoen aan de huisvuilregels, is een mogelijke vraag: • Aan welke gemeentelijke regels moeten bewoners zich houden bij het buitenzetten van hun huisvuil?

De kernvraag kun je in vraagvorm opnemen, maar er is niets op tegen dat in de mededelende vorm te doen. Met de vraagvorm betrek je de lezer sterker bij je tekst, maar met de mededelende vorm kun je je tekst vaak wat natuurlijker laten lopen.

• Is de eigenaar van de hond aansprakelijk voor deze schade? Die vraag zal ik hierna beantwoorden. • Hierna zal ik nagaan of de eigenaar van de hond aansprakelijk is voor deze schade.

Zorg er in elk geval voor dat het voor de lezer duidelijk is wat de vraag is die je in je tekst beantwoordt. Gebruik daarom geen vage bewoordingen als ‘Ik zal ingaan op …’, ‘Ik bespreek …’ – of, nog onduidelijker: ‘Er zal worden inge- gaan op …’ of ‘Besproken zal worden …’. Als schrijver kun je onduidelijkheid voorkomen door de vraag zo precies mogelijk te formuleren. Daarvoor heb je meerdere mogelijkheden.

Ten eerste kun je de vraag expliciet formuleren.

• In deze brief staat de vraag centraal welke gevolgen de herziening van het huishoudelijk reglement heeft voor de huurders. • In deze brief adviseren wij u over de vraag hoe u uw ontslag op staande voet het best kunt aanvechten.

26

Made with FlippingBook - Online catalogs