Een onderzoekende houding in bedrijf

1 ■ Wat is een onderzoekende houding?

ten doen om zich daarvan te kunnen onderscheiden. Of wat de gevolgen zijn van bepaalde wetten voor verschillende doelgroepen. Niet alleen extern, in de organi satieomgeving, maar ook intern, in de organisatie, is onderzoekend vermogen van belang. Denk aan veranderprocessen en andere manieren van werken waarvoor in de organisatie onderzoek gedaan wordt (zelf onderzoek doen). De drie componenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je hebt een onderzoekende houding nodig om bestaande kennis te kunnen toepassen en onderzoek te kunnen doen.

1.3 Waarom een onderzoekende houding zo belangrijk is

Helaas worden we in onze samenleving niet altijd aangemoedigd om nieuws gierig, opmerkzaam, kritisch en bedachtzaam te zijn. In vriendengroepen is werken aan ‘vragen stellen over iets wat vanzelfsprekend lijkt’ niet iets om op feestjes mee te scoren. Via reclames worden we ontmoedigd om kritische vragen te stellen over producten, onder het motto: koop ze maar gewoon. We worden verleid om producten te kopen en we laten ons vaak ook verleiden. Als het gaat om politiek wint onderbuikgevoel het nogal eens van goed nadenken (bijvoorbeeld afstraffen in plaats van een goede langetermijnoplossing beden ken). Een onderzoekende houding kost tijd. Wil je snel schakelen en keuzes maken, dan ervaar je die tijd niet. In het volgende onderdeel gaan we nog wat dieper in op waarom het belangrijk is om op bepaalde momenten wel die tijd te nemen en een onderzoekende houding in te zetten. Een eerste argument waarmee we het belang van een onderzoekende houding onderbouwen is dat het werkveld een onderzoekende houding vraagt. We lichten dit in paragraaf 1.3.1 toe. Een tweede argument heeft te maken met leren van fouten (paragraaf 1.3.2). Het derde argument heeft te maken met leven in een onzekere wereld (paragraaf 1.3.3). Een onderzoekende houding levert voordelen op voor de organisatie waarvoor je werkt. Wanneer je bijvoorbeeld gemotiveerd en bereid bent om opmerkzaam te zijn, zie en hoor je meer. Je ziet meer kansen en mogelijkheden om zaken op een plezierige manier voor je doelgroep aan te pakken. En door veel goede vragen te stellen, kun je bijvoorbeeld meer relevante informatie verzamelen over situaties die spelen op de werkvloer. Wanneer je meer relevante informatie hebt, kun je betere en slimmere beslissingen nemen voor jezelf, je collega's en de doelgroep. Een manier om iemand te begrijpen is je in hem te verplaatsen, informatie te verzamelen, breder te kijken en je oordeel uit te stellen. Dit maakt dat je beter kunt aansluiten op de behoefte van je klant.

1.3.1 Kansen zien voor een organisatie

18

Made with FlippingBook Annual report