Een onderzoekende houding in bedrijf

1.2 ■ Een onderzoekende houding in het hbo

Figuur 1.1 21e-eeuwse vaardigheden (Kennisnet, 2015)

1.2.3 Onderzoekend vermogen

Een ander uitgangspunt over het eindniveau van een hbo’er wordt beschreven door Andriessen (2016). Hij beschrijft dat een afgestudeerde hbo’er over onder zoekend vermogen moet beschikken. Een onderzoekende houding is een van de drie componenten van het bredere begrip ‘onderzoekend vermogen’: 1 een onderzoekende houding; 2 kennis uit onderzoek van anderen toepassen; 3 zelf onderzoek doen. De onderzoekende houding heeft dus een plaats binnen het onderzoekend ver mogen waarover een professional moet beschikken om methodisch te kunnen handelen in de praktijk. Bedrijven en organisaties veranderen, vernieuwen en innoveren. Om dit te doen hebben ze mensen nodig die nieuwsgierig zijn, wil len weten waarom iets wel of niet werkt, mensen die verbeteringen kunnen bedenken (onderzoekende houding). Daarbij maken organisaties gebruik van kennis die er in de wereld is over van alles en nog wat. Ze kunnen leren van eerdere ervaringen door gebruik te maken van bestaande theorieën en onderzoeken die al gedaan zijn (kennis toepassen). Door gebruik te maken van bestaande kennis hoeven organisaties niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden. Hierbij is een onderzoekende houding van belang, je moet in staat zijn de verschillende bronnen op waarde te schatten. In bedrijven wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Zo wordt er onderzocht of er bijvoorbeeld een markt is voor een nieuw product. Of hoe de organisatie het beste met haar doelgroep kan communiceren. Onderzocht wordt wat concurren­

17

Made with FlippingBook Annual report