Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

343 345 346 347 347 348 349 350 350 350 352 353 355 356 357 358 360 361 363 366 367 369 371 371 373 373 375 377 377 378 380 381 382 383 383 385 387 388 392 365

10.3 Verschillende onderwijsconcepten

10.3.1 Natuurlijk Lerenscholen 10.3.2 Gepersonaliseerd leren 10.3.3 Daltonscholen 10.3.4 Jenaplanonderwijs 10.3.5 Montessorischolen 10.3.6 Vrije scholen

10.3.7 Onderwijsconcepten op het mbo

10.4 Scholen met een profiel

10.4.1 Voorbeelden van profielscholen 10.4.2 Docent zijn op een profielschool 10.5.1 Cultuur en samenwerkingsgraden 10.5.2 Cultuur en onderwijsconcept 10.5.3 Cultuur en inspraak op school 10.5.4 Schoolstructuur: organisatievormen

10.5 Cultuur en structuur van scholen

10.5.5 Zorgstructuur op scholen

10.5.6 Relatie tussen visie, concept en structuur van onderwijs

10.6 Reflectie

11

Interculturele klassen, ouders en buurten

11.1 Verschillende culturen in het onderwijs 11.1.1 Migratiestromen in Nederland 11.1.2 Een sociaaleconomisch probleem

11.2 Risico’s van beeldvorming

11.2.1 Labels, categorieën, stereotypen en vooroordelen

11.3 Interculturele communicatie

11.3.1 Mentale programmering 11.3.2 Communicatiemodellen

11.4 De relatie tussen leerling, ouders en leraar

11.4.1 De pedagogische driehoek 11.4.2 Opvoedingsstijlen in het gezin 11.4.3 Ouderbetrokkenheid

11.4.4 De buurt

11.4.5 Burgerschapsvorming

11.5 Kansen in het onderwijs

11.5.1 Taalontwikkeling 11.5.2 Onderwijs ontwerpen

11.5.3 Leidinggeven in een interculturele klas 11.5.4 Hoe kan de school zich aanpassen aan de doelgroep?

11.6 Reflectie

Made with FlippingBook Online newsletter