Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

235 235 236 237 237 238 238 239 241 243 243 244 247 250 251 254 254 255 259 260 261 261 263 265 266 267 269 270 273 277 279 279 282 284 286 287 288 253

7.3 Het groepsproces sturen

7.3.1 Forming 7.3.2 Storming 7.3.3 Norming 7.3.4 Performing 7.3.5 Adjourning

7.4 De onderlinge verhoudingen in kaart brengen

7.4.1 Het leren observeren van de individuele leerling

7.4.2 Een sociogram maken

7.5 Pesten

7.5.1 Wat is pesten?

7.5.2 De betrokken partijen en hun gedrag

7.5.3 Wat te doen bij pesten?

7.5.4 Digitaal pesten

7.6 Reflectie

8

Passend onderwijs in de dagelijkse praktijk

8.1 De Wet passend onderwijs

8.1.1 Bestaat de homogene klas nog wel?

8.1.2 Welke leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning? 8.1.3 Mogelijkheden van ondersteuning op school

8.1.4 Speciaal onderwijs: clusterscholen

8.2 Passend lesgeven

8.2.1 Planmatig handelen

8.2.2 Handelingsplannen in soorten en maten 8.2.3 Lessen en kansen voor iedere leerling 8.2.4 Werken aan executieve functies

8.2.5 Faalangst nader belicht

8.3 Passend lesgeven bij specifieke stoornissen

8.3.1 Leerlingen met ADHD 8.3.2 Leerlingen met ASS 8.3.3 Leerlingen met dyslexie 8.4.1 Leerlingdossiers getypeerd 8.4.2 Geen school is gelijk 8.4.3 Het drielijnenmodel 8.4.4 Zorgadviesteams in het mbo 8.4.5 Leren op lange termijn

8.4 Ondersteuning vanuit de schoolorganisatie

8.5 Reflectie

Made with FlippingBook Online newsletter