Walter Geerts & René van Kralingen - Handboek voor leraren

63 64 67 70 70 71 73 75 75 76 81 84 85 85 86 87 91 92 94 94 95 96 97 97 98 98 99 99 93

2.2 De beginsituatie

2.2.1 De beginsituatie van leerlingen nader bekeken 2.2.2 Bepalen van de beginsituatie van leerlingen

2.3 Leerdoelen

2.3.1 Het nut van leerdoelen 2.3.2 Het vormgeven van leerdoelen

2.3.3 Tekorten

2.4 Adolescenten in je klas

2.4.1 Beeldvorming over jongeren 2.4.2 Adolescentie: drie periodes 2.4.3 Disbalans in het puberbrein 2.4.4 Invloed van het gezin

2.4.5 Conclusies

2.5 Differentiatie

2.5.1 Begripsbepaling

2.5.2 Aanwijzingen voor differentiatie in de klas

2.5.3 Grenzen aan differentiatie

2.6 Reflectie

3

Hoe zet ik mijn werkvormen effectief in?

3.1 Het onderwijsproces in fasen

3.1.1 Afstemming tussen leerdoelen, leeractiviteiten en de toetsing

3.1.2 Onderwijsregelkring

3.2 Directe instructie: een lesmodel

3.2.1 Fase 1 Aandacht richten op lesdoelen en voorkennis activeren

3.2.2 Fase 2 Informatie of uitleg geven

3.2.3 Fase 3 Controleren of de belangrijkste begrippen zijn overgekomen 3.2.4 Fase 4 Instructie geven op de zelfwerkzaamheid

3.2.5 Fase 5 Onder begeleiding oefenen 3.2.6 Fase 6 Zelfstandig oefenen

3.2.7 Fase 7 Afsluiten op kernbegrippen en vooruitblikken op nieuwe leerstof 3.3.1 De leerstof wordt op het juiste niveau aangeboden 3.3.2 De leerling kan het nut van de leerstof ervaren 3.3.3 De leerling wordt individueel aanspreekbaar gemaakt 3.3.4 De docent doorgrondt de structuur en de denkstappen in de leerstof 3.3.5 Het leren en het denken van de leerling zijn zichtbaar

99

100 100 101 101 102 102 103 104 104

3.3 Wat maakt een les effectief?

3.3.6 De feedback is direct

3.4 Een verhaal vertellen

3.4.1 Tips bij het vertellen van een verhaal

Made with FlippingBook Online newsletter