Auteur(s) - Titel

13

Bijvoorbeeld:

Ελλ ά δα ΕΛΛΑΔΑ Ά ντρας

Griekenland

Elládha

GRIEKENLAND

ELLÁDHA

Man man

Ándras ándras OÚZO

ά ντρας

OUZO Ouzo

ΟΥΖΟ Ούζο

Oúzo

Bij de klinkercombinaties wordt het accent altijd op de tweede letter van de com binatie geschreven, bijvoorbeeld ού ζο ouzo (Grieks alcoholisch drankje).

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online