Auteur(s) - Titel

12

fi

Φ φ φι

als een ‘f’

chi

Χ χ

χι

als een Nederlandse ‘g’. Vóór een ‘e’- en een ‘ie’-klank als een een zachte ‘g’

psi

Ψ ψ ψι

als een ‘ps’

oméga

Ω ω ωμέγα

als een open ‘o’

* De kleine letter ‘σ’ wordt geschreven aan het begin en in het midden van een woord. Aan het einde van een woord schrijft men de kleine letter ‘ς’. Bijvoorbeeld: Κώ σ τα ς = Kóstas.

Klankcombinaties

Er zijn combinaties van klinkers en medeklinkers die samen een andere klank vor men. Hieronder volgen de combinaties van klinkers. Er zijn vooral veel ie-klanken.

Klinkercombinaties:

ΑΙ

αι

is samen een è-klank is een af- of av-klank

ΑΥ

αυ

ΕΙ

ει

is een ie-klank

ΕΥ ΟΙ ΟΥ

ευ

is een ef- of ev-klank

οι

is een ie-klank

ου

is een Nederlandse oe-klank

De letters Η/η, Υ/υ en Ι/ι zijn ook ie-klanken. In totaal zijn er dus vijf letters/combi naties die als ‘ie’ uitgesproken worden.

Medeklinkercombinaties:

is een ‘g’ zoals in het Engelse goal is een ‘g’ zoals in het Engelse goal

ΓΓ ΓΚ ΓΧ

γγ γκ γχ

is een ‘ng-ch’-klank. Άγχος = ánchos, waarbij de ch als een Nederlandse ‘g’ uitgesproken wordt

ΜΠ

μπ

is een Nederlandse ‘b’, zoals in boot is een Nederlandse ‘d’, zoals in dag

ΝΤ

ντ

De klemtoon

De klemtoon wordt in het Grieks altijd aangegeven met een accent op een klinker. De hoofdletters krijgen alleen een accent als de beklemtoonde hoofdletterklinker aan het begin van een woord staat en de rest met kleine letters geschreven is. In woorden geschreven met kleine letters staat wel altijd een accent, behalve als het woord uit één lettergreep bestaat. Dan is een klemtoonaccent natuurlijk niet no dig.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online