Martijn Mulder - Leisure!

1.2  Cultuurafhankelijkheid van vrije tijd

westerse, vroeg-geïndustrialiseerde samenleving (zie hoofdstuk 2). Nederland kent een hoog welvaartsniveau, een hoog voorzieningenniveau, een sterke mate van verstedelijking, individualisering en ook een relatief hoge ontker kelijking. Alleen als je deze context kent, kun je begrijpen dat Nederlanders veel activiteiten buitenshuis ondernemen, daar veel geld aan uitgeven en daar ook veel waarde aan hechten. In andere delen van de wereld bestaan hele andere ideeën over de manier waarop je je vrijetijd invult of je welzijns niveau verhoogt, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk tijd met familie door te brengen of aan spirituele dan wel religieuze doelen te wijden. Of het nu gaat over het katholieke Latijns-Amerika, het hindoeïstische en boeddhistische Zuidoost-Azië of het islamitische Midden-Azië, in al die culturen speelt leisure op haar eigen manier een belangrijke rol; een rol die vaak samenhangt met spiritualiteit, culturele tradities, geloofsbeleving en het ‘op een goede manier leven’ (Spracklen, Lashua, Sharpe & Swain, 2017). Die centrale rol van spiri tualiteit is bijvoorbeeld terug te zien in de traditionele oosterse vechtsport, of – zoals het in die culturen zelf genoemd wordt – ‘vechtkunst’ of martial arts. Een voorbeeld van de cultuurafhankelijkheid van vrijetijdsbeleving: wij Neder landers zijn een (technologisch) sterk ontwikkeld volk en hebben daardoor de mogelijkheid om ons continu te verplaatsen, zelfs over grotere afstanden. Ook zijn we bijna allemaal continu verbonden met internet, via onze laptop, tablet of smartphone. We hebben relatief veel geld te besteden aan vrijetijds activiteiten en onze liberale cultuur biedt ons vele mogelijkheden: van het reizen naar verre landen tot het gokken in een casino en van het bezoeken van een coffeeshop tot het bijwonen van een rockconcert. Een groot deel van de 1,4 miljard inwoners van China zal geen van de vier genoemde activiteiten ooit ondernemen. Dat is deels te verklaren door het gebrek aan middelen, maar heeft ook te maken met het karakter van de Chinese cultuur. In die cultuur zijn familiebanden enorm belangrijk, waardoor Chinezen een groot deel van hun vrije uren besteden aan sociale contacten: de familie. Tekenend daarvoor is een fragment uit de documentaire Pretpark Nederland (Van Erp, 2006), waarin een bus met toeristen uit China door Nederland rijdt. De Chinese gids vertelt: ‘Nederlanders maken allerlei uitstapjes in hun vrije tijd. Maar ze gaan nooit naar de bollenvelden. Dat doen alleen toeristen. Chinezen zijn vaak thuis. Ze kaarten met familie, drinken thee en praten. Maar Nederlanders gaan altijd op stap. Ze willen héél veel geld uitgeven aan hun vrije tijd. Ze doen alles tegen de verveling, het moet telkens spannender. Daar zijn ze aan verslaafd.’

Wanneer je het vakgebied van leisure bestudeert of erin werkt, is het belang rijk om je te realiseren vanuit welke culturele context je handelt om te begrij

27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online