Leerboek Ontwikkeling - Jakop Rigter & René Diekstra

Extra: morele dilemma’s

Is het verkeerd wat Mark en Julie gedaan hebben? Kun je je standpunt beredeneren?

Bron 21 Is het verkeerd, wat Mark en Julie hebben gedaan?

Als dit dilemma aan mensen wordt voorgelegd dan reageert vrijwel iedereen zonder lang na te hoeven denken met een duidelijke afwijzing. Dit mag absoluut niet, is het overduidelijke standpunt. Als er om een onderbouwing wordt gevraagd dan komen antwoorden vaak niet verder dan ‘Het is verkeerd wat ze doen’ of ‘Dit is bij wet ver boden’. Er zijn ook mensen die het walgelijk vinden. Bij dit dilemma is overduidelijk dat emoties en een impulsieve reactie, hier vooral walging en direct afwijzen, bepa len wat het antwoord is. Was dat bij jou ook het geval? Psychologisch gezien is dit interessant. Want als je gaat kijken of mensen een slui tende ethische of morele redenering kunnen geven om het gedrag van Mark en Julie af te wijzen, dan blijkt dat een lastige opgave te zijn. Loop het maar eens langs: er is geen risico op zwangerschap want Julie gebruikt de pil; er is geen risico op het overdragen van eventuele geslachtsziekten want ze gebruiken een condoom; er is geen sprake van dwang of misbruik, want ze stemmen er allebei mee in om seks te hebben; het is niet vervelend geweest, want ze hebben samen genoten; andere men sen zoals hun ouders zijn niet over de rooie gegaan, want ze hebben het geheimge houden; het wordt geen langdurige relatie want ze besluiten om het bij één keer te houden.

Heb jij wel een sluitende morele redenering om het gedrag van Mark en Julie te veroordelen?

| 203

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online