Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

1.4 Dans in het basisonderwijs

Op deze basisscholen zijn vakleerkrachten dans werkzaam. Zij zijn in dienst van de school en maken deel uit van het team. Deze vakleerkrachten dans hebben de docentenopleiding aan een dansacademie of theaterschool gevolgd. Ze werken in elke groep (1-8) aan de hand van zogeheten leerlijnen dans, die ze in overleg met de leiding van de school ontwikkelen. De lessen zijn afgestemd op het peda gogisch klimaat, de leerstof en de cultuur van de school. In de lessen dans wordt gebruikgemaakt van onderwerpen die in het leerjaar worden behandeld of van actuele onderwerpen. Vakleerkrachten dans kunnen veelal een royaal aanbod verzorgen waarin dans in de volle breedte van het vak aan bod komt. Dansdocenten Veel scholen hebben geen vaste vakleerkracht dans in dienst. Deze scholen hebben – uiteraard – wel een beleidsplan cultuureducatie waarin vastligt wel ke onderwerpen van groep 1-8 behandeld moeten worden. In zo’n geval wordt er, meestal door de interne cultuurcoördinator (ICC’er) die voor het hele team de kunst- en cultuurprogramma’s coördineert, een dansdocent of een team dansdocenten ingehuurd.

Dans in het speellokaal

29

Made with FlippingBook flipbook maker