Etje Heijdanus & Anouk van Nunen - DANS!

1 Wat is dans?

een gevoel van saamhorigheid. Het is een prachtige manier om naar een af scheid van dierbare klasgenootjes toe te werken. Er zijn ook scholen waar groepsleerkrachten samen met de leerlingen een musical of eindvoorstelling ontwerpen. Dan zie je dat dansen een grotere rol krijgt en van meer persoonlijke betekenis wordt voor de leerlingen. Dansvoorstellingen Leerlingen bezoeken met hun (vak)leerkrachten dansvoorstellingen in het theater of er komt een dansgezelschap naar de school. De dansvoorstellingen zijn afgestemd op de het ontwikkelingsniveau en de leeftijd van de leerlingen. De leerlingen leren om op het dansaanbod te reflecteren en hun mening over een voorstelling te verwoorden. Dansgezelschappen hebben vaak een educatief programma ontwikkeld bij hun voorstelling. Dit bestaat bijvoorbeeld uit een lesbrief, een workshop of een visuele introductie door het gezelschap op YouTube of de website van het gezelschap die de leerlingen kunnen bekijken voordat ze de voorstelling gaan zien. Vaak is er na de dansvoorstelling een gesprek met de dansers. Meer spe cifieke informatie over het bezoeken van en napraten over dansvoorstellingen vind je in hoofdstuk 8. Dansgezelschappen De afdeling Educatie van een dansgezelschap heeft in de meeste gevallen ook een sterk educatief (online) aanbod voor lessen en projecten waarin de sa menwerking met scholen wordt opgezocht. Het is voor leerlingen heel waar devol ommet een professionele danser of professioneel dansmateriaal aan de slag te gaan. Groepsleerkrachten geven zelf ook lessen dans. Ze gebruiken hiervoor soms een van tevoren vastgelegde (methode)les bij een onderwerp. Ze weten dan wat ze moeten doen en wat ze de leerlingen willen leren. Soms ontwerpen leerkrachten ook zelf lessen dans, omdat dat beter bij hun doelen of het leer proces van de leerlingen past. Soms doen ze dit samen met collega’s of de dansdocent. Vakleerkrachten dans Op sommige basisscholen staat het vak dans op het rooster. Leerlingen krijgen dan regelmatig les in dans en werken mee aan dansvoorstellingen op school. Er is een geschikt lokaal voor de lessen, de audioapparatuur is in orde en er zijn ondersteunende materialen aanwezig (zoals hoepels, linten, gekleurde doeken of sjaals of audiovisueel beeldmateriaal). 1.4.2 Dans geven in het basisonderwijs Groepsleerkrachten

Dansgezel schappen met een educatief aanbod

28

Made with FlippingBook flipbook maker