Edwin Hoffman en Arjan Verdooren - Diversiteitscompetentie

1  Cultuur: overal en nergens

nale grenzen en verbinden, informeren en beïnvloeden mensen in verschillende landen en zelfs continenten. Het gaat dan om mondiale culturen, in plaats van nationale culturen. De transnationale aard houdt in dat mensen in verschillen de landen de ideeën, gedragingen en symbolen van dergelijke culturen uiten en beleven. Voorbeelden van zulke transnationale culturen zijn te vinden rondom gegloba liseerde verschijnselen, variërend van voetbal tot yoga en hiphop. In al deze cul turen is duidelijk te herkennen dat ze zijn gevormd door historische ontwikke lingen, maar zich blijven ontwikkelen; dat ze ideeën, gedragingen en symbolen creëren, dat ze plaats bieden aan verschillende standpunten en perspectieven en dat ze zelf voortkomen uit diverse culturele invloeden, zoals is te zien bij een nadere blik op bijvoorbeeld de hiphopcultuur: De oorsprong van hiphop ligt in de wijk The Bronx, New York in de late jaren ze ventig en vroege jaren tachtig. Tegen de achtergrond van toenemend gang -ge weld door de opkomst van crackhandel, creëerden Afro- en Latino-Amerikaanse jongeren hiphop als uitingsvorm voor hun dagelijkse ervaringen met het stadsle ven. De disciplines van de hiphopcultuur zijn: MC’en (rappen), dj’en met draaita fels, graffiti en breakdancen. Al deze activiteiten konden worden gedaanmet een minimum aan middelen en boden een positieve manier voor het terugeisen van de straten, die zo vaak het decor vormden van gangconflicten en politiegeweld (Asante, 2008). Door deze geschiedenis benadrukt de hiphopcultuur waarden als eerlijkheid en authenticiteit ( ‘keeping it real’ ), assertiviteit, en een positief zelfbeeld. Haar symbolen en uitdrukkingen ( ‘peace’ , ‘word’ en de vingergebaren voor ‘east coast’ of ‘west coast’ ) zijn bekend over de hele wereld. Tegelijkertijd heeft hiphop zich bewezen als een multidimensionale en dynamische cultuur. Waar de vroege MC’s rapten over politieke en maatschappelijke thema’s, zouden latere generaties zich richten op het beschrijven of soms zelfs verheerlijken van drugshandel enmaterieel succes ( ‘get rich or die trying’ ) of zingen over feesten en seks, resulterend in een vrijwel constante discussie tussen hiphopfans en -arties ten over wat ‘echte hiphop’ is. Vandaag de dag is hiphop omarmd door jongeren over de hele wereld, die vaak rappen in hun eigen taal (innovatief en inventief taalgebruik is belangrijk in hiphop) en lokale thema’s en zorgen behandelen. Vol gens sommigen is hiphop hierdoor een belangrijk medium geworden voor het bespreken van sociale problemen en marginalisering, vooral voor minderheids groepen (Neate, 2003; Verdooren & Holleran, 2008). Hoewel de geglobaliseerde wereld vandaag de dag waarschijnlijk meer transna tionale culturen herbergt dan ooit tevoren, is dit op zich geen nieuw verschijn sel. De meeste religies kunnen worden beschouwd als transnationale culturen

36

Made with FlippingBook HTML5