Edwin Hoffman en Arjan Verdooren - Diversiteitscompetentie

1 Cultuur: overal en nergens

Inleiding 1.1 Wat is cultuur?

1.1.1 Cultuur is overal – en nergens 1.1.2 Cultuur en groepen 1.1.3 Cultuur als repertoire 1.1.4 Cultuur en geschiedenis 1.1.5 Culturele heterogeniteit 1.1.6 Transnationale culturen

1.2 De werking van cultuur 1.2.1 Cultuur als een model van en voor de werkelijkheid 1.2.2 Cultuur en vertrouwdheid 1.2.3 Culturele menging 1.2.4 Niet elk verschil is cultureel 1.3 Culturen en individuen 1.3.1 Multicollectiviteit 1.3.2 Radicale individualiteit 1.3.3 Mensen als product en producent van cultuur 1.3.4 Verlangens van de eerste en tweede orde 1.3.5 Cultuur en context 1.4 Verwerkingsopdrachten

Inleiding ‘Cultuur’ is een veelgebruikt woord in zowel academische discussies als in het publieke debat. Waar mensen cultuur ooit met name associeerden met kunst zoals muziek, beeldende kunst en architectuur, is het inmiddels vrij gebruikelijk om cultuur ook te koppelen aan alledaags gedrag. Het is zelfs vrij gebruikelijk geworden om cultuur als verklaring te nemen voor de meest uiteenlopende ver schijnselen, van marketing en consumentengedrag tot internationale betrek kingen (Nyiri & Breidenbach, 2009).

25

Made with FlippingBook HTML5