Deirdre Beneken genaamd Kolmer (red.) - Mensbeelden

Inhoud

1

Inleiding:van blik verwisselen 9

2

De casus Nadzine 13

3 Kijken naar de casus vanuit verschillende invalshoeken 21

3.1 Psychologie 23 3.2 Pedagogie 28 3.3 Verpleegkunde 36 3.4 Technologie 40 3.5 Sociologie 45

4

In dialoog treden 51 4.1 Eigen achtergrond 53 4.2 Hoofdpersonen en betrokkenen 54 4.3 Beroepsgroepen en theoretische stromingen 55

5

Mensbeelden en interprofessioneel werken 57

6

Zelf aan de slag 67 A Vragen stellen aan ‘jezelf’ 69 B Je verplaatsen in de hoofdpersonen 70 C Vanuit verschillende beroepsgroepen kijken naar een casus 71 D De maatschappelijke context onder de loep 72

Geraadpleegde bronnen 75 Register 81 Over de auteurs

Made with FlippingBook Online newsletter