Deirdre Beneken genaamd Kolmer (red.) - Mensbeelden

Voorwoord

Samenwerken is het moeilijkste wat er is, vooral omdat de personen met wie je moet samenwerken niet altijd dezelfde mensbeelden hebben als jij en mogelijk vanuit andere beroepsprofielen en theoretische stromingen denken en praten. Toch vraagt onze huidige en toekomstige samenleving om minder solistisch werken en meer interprofessioneel handelen. Het is daarom essentieel dat jij, toekomstige professional, zowel jezelf als de ander begrijpt en dat je openstaat voor de perspectieven van andersdenkenden. Om op een goede manier inter professioneel te werken, zijn het voeren van een innerlijk gesprek en het aan gaan van een dialoog met collega-professionals minimale voorwaarden. In dit boek vertelt Nadzine, een jongeman die studeert en voor zijn moeder zorgt, zijn verhaal. Daarna komen vijf deskundigen aan het woord, die vanuit hun eigen beroepsprofiel reageren op zijn situatie. De diversiteit aan reacties laat niet alleen zien dat het een zoektocht is naar de best mogelijke ‘oplossing’, maar ook dat het cruciaal is dat deskundigen hun visie met elkaar delen. En voor dat laatste is het nodig om een goede dialoog te voeren waarbij waarde oordeelvrij gedachten uitgewisseld kunnen worden. Dit boek is een oefening om de dialoog te leren voeren en mensbeelden te ontdekken: een eerste stap om interprofessioneel te werken. Mijn dank gaat uit naar Nadzine voor zijn openhartige verhaal en voor zijn toestemming om aan de hand van zijn ervaringen dit boek te maken. Ook wil ik de deskundigen, mederedacteuren en kritische lezers hartelijk bedanken voor hun zorgvuldige bijdragen. Een mens wordt pas mens tussen andere mensen.

Dr. Deirdre Beneken genaamd Kolmer Lector Mantelzorg

Made with FlippingBook Online newsletter