Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

Een uitzondering hierop vormt hoofdstuk 7, waar citymarketing en evenementen worden behandeld. Daar spreken we meestal van ‘evenement’ omdat het bij loka le, regionale en landelijke overheden gebruikelijk is te spreken van ‘evenement’, ‘evenementenbeleid’ en andere daarvan afgeleide begrippen. Veel collega’s hebben ons geholpen dit boek tot stand te brengen. In het bijzonder bedanken wij de collega’s die op ons verzoek vanuit hun expertise een hoofdstuk hebben geschreven: Margo Rooijackers voor hoofdstuk 2, Thomas van Velthoven voor hoofdstuk 6 en Jacco van Mierlo voor hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 is gebaseerd op de publicatie Imagine your event van collega Moniek Hover en Jacco van Mierlo uit 2006. Dit hoofdstuk is grondig bewerkt, herzien en aangepast aan de inhoud van de overige hoofdstukken van dit boek. Graag willen wij hen bedanken voor hun medewerking om dit mogelijk te maken. Ook studenten van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda hebben een be langrijke bijdrage geleverd aan de verzamelde kennis en expertise in dit boek. Hen willen wij ook bedanken voor hun inzet en hun werk. Vanuit ons eigen netwerk in de branche hebben we veel praktijkvoorbeelden ver kregen. De voorbeelden die we danken aan deze medewerking verlevendigen dit boek en zijn onmisbaar om het vakgebied duidelijk voor het voetlicht te kunnen brengen. Voor deze tweede, herziene druk is het hele boek geactualiseerd; voorbeelden zijn vervangen of toegevoegd en alle teksten zijn kritisch onder de loep genomen. Ook het materiaal op de website is aangevuld en geüpdatet. De structuur, een van de sterke punten van dit boek, is behouden gebleven: het EVENTS-model met de pre-, direct- en postexposurefase vormt een ondersteunende leidraad. Inmiddels wer ken diverse hbo-opleidingen al een aantal jaren met dit boek. Wat direct opvalt is de fullcolouruitgave van deze druk. Bij een prachtig marketinginstrument als events is dit niet alleen een mooie, maar ook heel belangrijke aanvulling op de inhoud.

Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen Breda, voorjaar 2017

Made with FlippingBook Learn more on our blog