Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

2 Trends en ontwikkelingen: de consument op zoek naar geluk

sten van dergelijk onderzoek kan bekeken worden hoe artificiële ervaringen in de toekomst kunnen winnen aan authenticiteit en impact voor de bezoeker en hoe live en digitale ontmoetingen elkaar kunnen versterken. 2.1.3 Deeleconomie en cocreatie Een andere relevante ontwikkeling is het ontstaan van de deeleconomie (ofwel sharing economy of peer-to-peer economy ). Deze kan gezien worden als de terug keer van de traditionele ruilhandel, maar dan in een modern jasje en is mogelijk gemaakt door technologische innovaties zoals de ontwikkeling van het internet. Bekende voortrekkers van de deeleconomie zijn Airbnb, het online platform voor (ver)huur van (vakantie)woningen en de alternatieve taxidienst Uber ‒ die inmid dels beide zodanig zijn geprofessionaliseerd dat je je kunt afvragen wat er van het beginsel van ‘sharing’ nog overgebleven is. Een ander voorbeeld is BlaBlaCar, het online carpoolingplatform dat bestuurders en passagiers die naar eenzelfde be stemming willen afreizen aan elkaar verbindt. Deze dienst is bijvoorbeeld populair onder jongeren die festivals bezoeken. Aan de basis van deze ontwikkeling ligt het fenomeen cocreatie. Deze trend ver wijst naar de veranderende verhouding tussen vraag en aanbod. Technologische ontwikkelingen en de opkomst van nieuwe media maken het voor consument en producent eenvoudiger om een dialoog aan te gaan. Zo wordt de consument steeds meer een ‘prosument’ (producent en consument ineen) die samenwerkt met aanbieders. Volgens Boswijk, Thijssen en Peelen (2008) is het niet langer alleen de dienstverlener die de belevenis creëert, maar kan de klant ook initiatief nemen en deels de regie in handen nemen. Daarbij is het de taak van de dienstverlener om een vertrouwensband met de klant op te bouwen. In hun boek Een nieuwe kijk op de experience economy geven de auteurs de volgende omschrijving: ‘De dialoog ofwel interactie tussen organisatie en consument vormt de basis voor de cocreatie van gepersonaliseerde waarde c.q. belevenissen en ervarin gen.’

37

Made with FlippingBook Learn more on our blog