Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

Deel I • Plan • Do • Check

andere mindset zorgt ervoor dat het behalen van doelstellingen voor de zakelijke doelgroep gemakkelijker wordt. Aan de andere kant lijken publieksevents steeds vaker op bedrijfsevents. De com merciële belangen worden ook in deze sector namelijk steeds groter. De organi satoren van een publieksevent zijn vaak gedwongen om sponsorinkomsten te werven, aangezien subsidies afnemen. Dit brengt verplichtingen met zich mee ten aanzien van sponsoren, zoals het inrichten van een speciale besloten ruimte tijdens het event. Publieksevents met commerciële belangen kunnen nog verder opschuiven en worden dan het podium voor de initiatie van tal van commerciële zaken. Een mooi voorbeeld is de Tour de France, die is ontstaan als wielersport wedstrijd maar inmiddels een commercieel publieksevent is met grote sponsor belangen. Organisaties gebruiken dit podium om hun eigen events te initiëren. Zo nodigen sponsoren hun relaties uit bij de start van de tour en andere etappes of bijvoorbeeld de Giro of de Vuelta. Vooral business-to-consumerevents, zoals de Vakantiebeurs en de AutoRAI, bevin den zich op het grensvlak van bedrijfs- en publieksevents. Ze hebben een zakelijk, commercieel doel, maar zijn voor iedere geïnteresseerde toegankelijk. De vervaging tussen bedrijfsevents en publieksevents is gevisualiseerd in figuur 1.1, die hierna verder wordt toegelicht. Het gaat in de figuur om events waarvan de doelstellingen elkaar kunnen overlappen. Het perspectief van zowel de doelgroep als de afzender van het event is hierbij belangrijk.

bedrijfsevent

publieksevent

4a

1a

BtoB

1b

4b

3 BtoC

4c

2a

BtoE

2b

Figuur 1.1 Voorbeelden van overlapping tussen bedrijfs- en publieksevents

26

Made with FlippingBook Learn more on our blog