Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

10.4 Effectmeting

250 251 251 251 252 252 252 252 253 256 259 260 261 262 262 263 267 270 270 270 271 271 278 278 279 279 279 280 280 280 281 282 283 269

10.4.1 Wie wil wat weten en waarom?

10.5 Waarom effectmeting en evaluatie?

10.5.1 Accountability

10.5.2 Return on investment (ROI)

10.5.3 Bijsturen 10.5.4 Terugkijken

10.6 Doelstellingen van een effectmeting: de wat-vraag 10.6.1 De hiërarchie van doelstellingen 10.6.2 Wat zijn goede doelstellingen? 10.7 Methoden en technieken: de hoe-vraag

10.7.1 Plan voor effectmeting en evaluatie

10.7.2 Nul-, een- en tweemeting

10.8 Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

10.8.1 Kwantitatief meten 10.8.2 Kwalitatief meten

10.9 Samenvatting

Bijlagen bij hoofdstuk 10 Effectmeting en evaluatie

Bijlage 1 

Het ROI-model van Phillips

A Achtergrond van het ROI-model

B Een analyse-instrument

C Doelgroep

D Wat houdt het ROI-model in?

E Verslaglegging F Kritische noot

Bijlage 2 

Economische-impactstudie WK Veldrijden 2014 Hoogerheide

A Kerngegevens

B Algemeen

C Wie wil wat weten en waarom?

D Opdrachtnemer

E COROP-gebied en input-outputmodel F Onderzoeksmethode economische impact

G Conclusies economische impact

H Kritische noot

Illustratieverantwoording

285

Literatuur

287

Register

293

Over de auteurs

301

Made with FlippingBook Learn more on our blog