Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

8.8 Het belevingsconcept

205 205 206 206 207 209 210 210 211 212 214 214 216 217 219 220 221 222 224 225 228 228 229 230 230 231 232 234 234 234

8.8.1 Criteria voor een sterk belevingsconcept

8.9 De creatieve ontwikkeling van een belevingsconcept voor een event

8.9.1 Creativiteit

8.9.2 Een belevingsconcept ontwikkelen met inzet van creativiteit

8.10 De setting van het event 8.11 De belevenisinstrumenten

8.11.1 Thematiseren 8.11.2 Storytelling

8.11.3 De zintuigen prikkelen

8.11.4 Spel

8.11.5 Cocreatie 8.11.6 Personeel

8.12 Samenvatting

9

Touchpoints

9.1 Begripsbepaling van touchpoints

9.1.1 Contactmomenten regisseren

9.2 Van stage experience naar customer experience

9.2.1 De value fit

9.3 Het touchpointsmodel

9.4 De beleving van touchpoints door de bezoeker

9.4.1 Touchpoints voor een optimale bezoekersbeleving

9.5 Van evenement naar ‘belevenement’

9.5.1 Satisfiers en dissatisfiers 9.5.2 De magical moments

9.5.3 Peak-end rule 9.5.4 Pleasure-pain gap

9.5.5 Waardegeoriënteerde doelstellingen

9.5.6 Goed gekozen touchpoints

9.6 De individuele reis

9.6.1 Optimalisatie van touchpoints 235 9.7 Organisatorische consequenties van het sturen van de beleving 235 9.8 #EventCanvas 238 9.9 Samenvatting 240

Deel III Check

10

Effectmeting en evaluatie

245 246 246 247 247

10.1 Het belang van effectmeting en evaluatie

10.2 De Plan-Do-Check-Act-cyclus

10.3 Effecten

10.3.1 Soorten effecten

Made with FlippingBook Learn more on our blog