Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

5.14 De praktijk: de vertaling van de communicatieboodschap naar het event

116 117 118 118 119 122 122 123 123 125 125 127 128 128 130 130 131 137 140 141 142 142 143 145 147 147 148 151 151 152 155 158 158 159 160 160 160 161 162 162

5.14.1 Huisstijl 5.14.2 Locatie 5.14.3 Catering

5.15 Samenvatting

6

Events en branding

6.1 De magie van merken

6.1.1 Events als productbrand of corporate brand 6.1.2 Het event als brand of het event als instrument

6.2 Een event als een brand?

6.2.1 Wat is een merk?

6.2.2 Merkdenken

6.3 De betekenis van merken

6.3.1 De vraagkant: brand-added value 6.3.2 De aanbodkant: brand equity

6.4 Een merk bouwen

6.4.1 Merkassociaties 6.4.2 Identiteitsprisma

6.5 Brand events: de principes van merkbouw benutten

6.5.1 Imagotransfer 6.5.2 Merkstrategieën

6.6 Events gebaseerd op imagotransfer

6.6.1 Merkeigen events 6.6.2 Sponsored events

6.6.3 Ingredient branding events

6.6.4 Cobranding events

6.7 Internal branding events

6.7.1 Doel van internal branding

6.7.2 Corporate identity

6.7.3 Spinnenwebmethode van Bernstein

6.8 Samenvatting

7

Evenementen en citymarketing: de rol van evenementen in de stad

7.1 Het ontstaan van citymarketing

7.1.1 Stadspromotie

7.1.2 De opkomst van citymarketing

7.2 Citymarketing

7.2.1 Marktgerichte denkwijze 7.2.2 De zeven p’s van citymarketing 7.2.3 Consumeren en produceren

7.2.4 Een aantrekkelijke stad

Made with FlippingBook Learn more on our blog