Dorothé Gerritsen en Ronald van Olderen - Het event als strategisch marketinginstrument

4.4 Events en relatiemarketing

84 85 86 86 86 86 87 88 91 92 92 92 93 93 93 94 95 95 97 97 98 99

4.5 De doelgroep

4.5.1 (Potentiële) klanten 4.5.2 Leveranciers 4.5.3 Concurrenten 4.5.4 Beïnvloeders 4.6.1 Klantenkennis 4.6.2 Relatiestrategie 4.6.3 Communicatie 4.6 Segmentatie van klanten

4.6.4 Geïndividualiseerde waardepropositie

4.7 Redenen om events in te zetten binnen relatiemarketing 4.7.1 Waardering voor klanten tonen (relatiebevestiging)

4.7.2 Klanten informeren en de reputatie bevestigen (relatiebehartiging)

4.7.3 Klanten verrassen 4.7.4 Klanten activeren

4.8 Grenzen aan relatiemarketing

4.9 Samenvatting

5

Events en marketingcommunicatie 5.1 Begripsbepaling van communicatie 5.2 Het communicatiemodel 5.3 Live communicatie en events 5.4 Events in het communicatiemodel 5.5 De vier aspecten van de boodschap 5.6 De modaliteiten van communicatie 5.7 Events als marketingcommunicatiemiddel

100 104 104 105 106 107 108 108 108 109 110 110 111 112 112 115

5.8 Events: massacommunicatie of interpersoonlijke communicatie? 5.9 Events en communicatiedoelen: kennis, houding en gedrag

5.9.1 Kennis 5.9.2 Houding 5.9.3 Gedrag

5.9.4 De rol van events bij beïnvloeding van kennis, houding en gedrag

5.10 Events en de multichannelingstrategie

5.11 Het event als marketingcommunicatiemiddel: inhoud geven aan de boodschap

5.12 Events als nieuws

5.12.1 Events om nieuws te creëren

5.13 Nieuwe media

5.13.1 Nieuwe media en de rol van events

Made with FlippingBook Learn more on our blog