Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

1 Marketing: basisbegrippen

Deel I  Algemeen

Wat komt aan bod? Marketing is een manier van ondernemen waarin de wensen van de klant als uitgangspunt worden genomen. In dit hoofdstuk nemen wij je mee in de basisbegrippen van het vakgebied marketing. We bespreken hoe een organisatie instrumenten als product, prijs, plaats en promotie kan gebruiken om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van de klant (lees: de doelgroep). We behandelen De onvermijdelijke crash van Uber? Geen enkele start-up trok meer investeringen aan, geen enkele was ambitieuzer. Maar nu is Uber, het bedrijf achter de succesvolle taxi-app, verwikkeld in schandalen. Bovendien stapelen de verliezen zich op. Ook bij Silicon Valley-titanen pakt technologie wel eens nadelig uit. In het geval van Uber-CEO Travis Ka lanick was het een dashboardcamera in een limousi ne, die hem in de problemen bracht. De voorman van Uber kreeg ruzie met een chauffeur die voor zijn be drijf werkte. Er valt niets meer met Uber te verdienen, zei de chauffeur tegen Kalanick. ‘Je blijft de prijzen ver lagen. Ik ben $ 97.000 kwijt, ik ga bankroet door jou.’ Kalanick, wiens vermogen op $ 6,3 miljard wordt ge schat, reageerde kwaad: ‘Weet je wat het is? Sommige mensen houden er niet van hun verantwoordelijkheid te nemen. Die geven anderen overal de schuld van.’

bovendien de belangrijkste markt- en vraagbegrip pen. Markten bestaan uit mensen of organisaties die vraag uitoefenen. We leggen uit wat een markt aandeel is en laten zien dat modellen bijdragen aan het verschaffen van inzicht in complexe materie. Ten slotte geven we een overzicht van de belang rijkste marketingtoepassingsgebieden, zoals busi ness-to-businessmarketing, dienstenmarketing en online marketing. Uber is sinds zijn oprichting in 2009 uitgegroeid tot het summum van Silicon Valley. Geen enkele start up trok meer geld aan: ruim $ 13 miljard. Investeer ders waarderen het bedrijf op $ 68 miljard (omgere kend € 63 miljard). Geen enkel bedrijf is agressiever in het aanboren van nieuwe markten. Uber breidde in acht jaar uit naar bijna zeshonderd steden en bond daar vaak met succes de strijd aan met lokale taxi bedrijven en toezichthouders. Uber oogst bewonde ring onder ondernemers om zijn gelikte ‘platform’: hét codewoord in Silicon Valley voor software die vraag en aanbod bij elkaar brengt. De Uber-chauffeurs zijn niet in dienst, maar bieden als zelfstandig ondernemers hun auto aan Uber-klan ten aan: een succesvol voorbeeld van de deelecono mie. De laatste maanden verschijnen barstjes in de super start-up. Uber, normaal een bedrijf dat nooit bang is om aan te vallen, is in het defensief gedrongen. Ka lanick bood de Uber-chauffeur zijn excuses aan. ‘Ik moet fundamenteel veranderen als leider en volwas sen worden,’ schreef hij nederig in een statement. De twijfel groeit of Uber zijn waanzinnige waardering van $ 68 miljard ooit kan waarmaken. Het bedrijf lijdt in 2017 forse verliezen. Voorman Kalanick droomt ervan overal ter wereld transport met één druk op de knop van de app mo gelijk te maken. Taxi, bus, pakketvervoerder: Uber wil ze allemaal vervangen door zijn (in de toekomst

Illustratie 1.1 De Uber-app

| 17

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online