Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

5.5 Fieldresearch

131 131 133 133 135 137 137 139 140 143 144 144 145 149 150 150 152 152 154 155 160 160 161 164 164 169 170 173 173 174 174 175 176 177 186 186 191 192 192 193 199 199 159 189

5.5.1 De observatie 5.5.2 Het experiment 5.5.3 De enquête 5.5.4 Vraagsoorten

5.6 Toegepast marketingonderzoek 5.6.1 Productonderzoeken 5.6.2 Prijsonderzoeken 5.6.3 Promotieonderzoeken 5.7.1 Soorten statistiek 5.7.2 Toepassingsgebieden 5.7.5 Schaalmethoden 5.7.6 Steekproeven 5.7.7 Soorten steekproeven 5.7.8 Steekproeftheorie 5.7.4 Meetniveaus (schaaltypen) 5.7 Statistiek

5.7.3 Groeperen en classificeren van gegevens

5.7.9 Berekeningen met betrekking tot steekproefonderzoek

5.7.10 Significantietoets

Deel III De marketinginstrumenten

6

Productbeleid

6.1 Wat is een product?

6.1.1 Bundle of benefits

6.2 Productindelingen 6.3 De productmix

6.3.1 Merk

6.3.2 Verpakking en design

6.3.3 Service

6.3.4 Kwaliteit en garantie

6.4 Assortiment

6.4.1 Assortimentsdimensies

6.4.2 De samenstelling van het assortiment

6.4.3 Assortimentsbeslissingen

6.5 Productontwikkeling

6.5.1 Het productontwikkelingsproces

6.6 Productlevenscyclus (PLC) 6.6.1 De fasen in de PLC

7

Prijsbeleid

7.1 De prijs als maatstaf

7.2 Prijsbeleid

7.2.1 Prijsdoelstellingen 7.2.2 Prijsstrategieën

7.3 Operationeel prijsbeleid

7.3.1 De vraag

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online