Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

4.3 Elementen van het consumentengedrag

98 99 99

4.3.1 Communicatiegedrag

4.3.2 Koopgedrag 4.3.3 Gebruiksgedrag 4.3.4 Afdankgedrag

100 100 100 101 101 103 104 105 107 108 108 108 110 110 111 111 112 112 112 113 113 114 116 117 120 122 122 122 122 122 123 123 124 125 125 125 126 126 126 127 127 128 129 129 119

4.4 Blackbox- en gedragsmotivatiemodellen

4.5 Interne (endogene of intrapersoonlijke) invloeden op het consumentengedrag

4.5.1 Soorten behoeften

4.5.2 Perceptie

4.5.3 Leerprocessen

4.5.4 Attitudes

4.5.5 Persoonlijkheid, levensstijl en zelfbeeld 4.6 Externe invloeden op het consumentengedrag

4.6.1 Stimuli

4.6.2 Cultuur en subculturen

4.6.3 Sociale factoren (referentiegroepen)

4.6.4 Persoonlijke factoren 4.6.5 Overige invloeden

4.7 Het beslissingsproces

4.7.1 Fase 1: probleemherkenning 4.7.2 Fase 2: informatie zoeken 4.7.3 Fase 3: evaluatie van alternatieven

4.7.4 Fase 4: keuze

4.7.5 Fase 5: gedrag na de koop

4.7.6 De online marketing trechter (funnel) 4.7.7 Verschillende soorten koopgedrag 4.7.8 Het adoptie- en diffusieproces

5

Marktonderzoek en statistiek

5.1 Inleiding

5.1.1 Hypothese

5.1.2 Functies van marktonderzoek

5.2 Soorten marktonderzoek

5.2.1 Ad-hoconderzoek en continu-onderzoek 5.2.2 Kwalitatief en kwantitatief onderzoek 5.2.3 Onderzoeken in samenwerking

5.2.4 Panelonderzoek

5.2.5 Exploratief, beschrijvend en verklarend onderzoek

5.2.6 Desk- en fieldresearch 5.3 Het marktonderzoeksproces

5.3.1 Probleemanalyse

5.3.2 Bepalen informatiebehoefte 5.3.3 Bepalen informatiebronnen 5.3.4 Desk- en fieldresearch doen

5.3.5 Conclusies en aanbevelingen, rapportage en evaluatie

5.4 Het Marketing Informatiesysteem (MIS)

5.4.1 De ontwikkeling van het Marketing Informatiesysteem

5.4.2 Datawarehousing en datamining

5.4.3 Internet en big data

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online