Loek ten Berge, Ellen van der Aart, Frank Hagemans en Guido Winckels - Dit is marketing!

2.5.5 Groeistrategieën van Ansoff 2.5.6 Integratie en differentiatie

53 54 54 56 56 57 58 58 59 59 59 59 60 60 61 62 64 65 66 70 70 71 72 73 73 74 75 76 76 77 80 80 81 81 83 88 90 91 92 93 69

2.5.7 Generieke concurrentiestrategieën van Porter 2.5.8 De klantwaardestrategieën van Treacy en Wiersema 2.5.9 Waarde-innovatiestrategieën van Kim en Mauborgne 2.5.10 Strategieën gerelateerd aan de marktpositie

2.5.11 Keuze uit de strategische opties 2.5.12 Evaluatie van de gekozen strategie

2.6 Marketingplanning

2.6.1 Analysefase 2.6.2 Planfase 2.6.3 Uitvoeringsfase

2.7 Segmentatie en positionering

2.7.1 Wat is segmenteren en wat is de noodzaak om te segmenteren?

2.7.2 Hoe segmenteren? 2.7.3 Segmentatieproces 2.7.4 Positionering 2.7.5 Hoe positioneren?

2.7.6 Keuze van de positioneringsstrategie

Deel II Onderzoek

3

Omgevingsanalyse

3.1 Macro, meso en micro 3.2 De macro-omgeving

3.2.1 Demografische factoren 3.2.2 Economische factoren 3.2.3 Politieke factoren 3.2.4 Ecologische factoren 3.2.5 Sociaal-culturele factoren 3.2.6 Technologische factoren

3.3 De meso-omgeving

3.3.1 Afnemers 3.3.2 Concurrenten 3.3.3 Toeleveranciers 3.3.4 Publieksgroepen

3.4 De micro-omgeving

3.4.1 Financiële factoren 3.4.2 Organisatorische factoren 3.4.3 Economische factoren 3.4.4 Technologische factoren 3.4.5 Sociale factoren 3.4.6 Juridische factoren 3.4.7 Ecologische factoren

4

Afnemersgedrag

95

4.1 De wensen van de consument 4.2 Consumenten en hun gedrag

96 97 97

4.2.1 Consumentengedrag: ratio of emotie?

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online