Esther de Berg & Rutger Mackenbach - Basisboek marketingcommunicatie

Voorwoord

Blijf b(l)ij met marketing Toen ik drie jaar geleden hoofdredacteur werd van MarketingTribune verbaasde ik me over hoe divers en veranderlijk ons vakgebied is. Telkens weer word ik, vaak aangenaam, verrast door nieuwe varianten, nieuwe strategieën en nieuwe praktijken. Ons blad verschijnt elke twee weken en we hebben nog nooit zonder ideeën voor content gezeten. In aansluiting hierop zijn inmiddels bibliotheken volgeschreven over marke tinggerelateerde onderwerpen. Als jurylid van de Marketing Literatuurprijs kijk ik met ongeloof naar de stapel boeken die ik jaarlijks krijg voorgelegd. En naar de ti tels: Voodoo-marketing was voor mij de meest opvallende in 2015! Blijkbaar valt er nog steeds veel te ontdekken en zijn we voorlopig nog niet uitgeschreven… Dit geldt zeker ook voor marketingcommunicatie. Nu vrijwel iedereen over een mobile device beschikt, is het niet vreemd dat de communicatie via online media een hoge vlucht heeft genomen. Binnen die online media wordt er boven dien niet alleen gezonden maar is daadwerkelijk interactie tussen bedrijven en hun (potentiële) klanten mogelijk. Dat het verzamelen van big data daarin een cruciale rol speelt, is geen geheim meer. Dit boek biedt een goede en actuele inleiding in het vakgebied marketing communicatie. Het geeft de studenten die onze toekomstige collega’s zijn een volledig overzicht van alle disciplines binnen marketingcommunicatie en de ontwikkelingen die daarin spelen. Andere, gespecialiseerde boeken als die over voodoo marketing komen daarna wel. Marketing blijft boeien. Wees blij.

Sjaak Hoogkamer Hoofdredacteur MarketingTribune Maart 2016

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online