Esther de Berg & Rutger Mackenbach - Basisboek marketingcommunicatie

www.coutinho.nl/bbmarcom Met de code in dit boek heb je 18 maanden toegang tot je online studiemateriaal. Dit materiaal bestaat uit leerdoelen per hoofdstuk, cases, kennisvragen, een be grippentrainer en uitgebreide samenvattingen. Om je studiemateriaal te activeren heb je onderstaande code nodig. Ga naar www.coutinho.nl/bbmarcom en volg de instructies.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online