Esther de Berg & Rutger Mackenbach - Basisboek marketingcommunicatie

Inleiding

de voor marketingcommunicatie vereiste budgetten, wordt een aantal reële cases beschreven. ■■ Begrippenlijst Alle begrippen die in het boek worden gebruikt, zijn opgenomen in de alfabeti sche begrippenlijst en voorzien van een compacte omschrijving.

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online