Esther de Berg & Rutger Mackenbach - Basisboek marketingcommunicatie

Basisboek marketingcommunicatie

ingezet, en zullen we zien dat social media een grote rol spelen omdat die bij uit stek geschikt zijn voor interactie met de diverse publieksgroepen. In dit hoofd stuk komt ook guerrillamarketing aan bod. ■■ Hoofdstuk 7  Winkelcommunicatie Bij de communicatiemogelijkheden voor de winkelvloer bespreken we zowel de fysieke winkelvloer als online winkels. We richten ons op consumenten en laten zien welke doelstellingen winkelcommunicatie wil behalen. Aan de hand van ac tuele voorbeelden worden de verschillende mogelijkheden van winkelcommu nicatie belicht, zoals etalage, routing en navigatie, displaymateriaal en onderwer pen als muziek, geur, kleur en verpakking. ■■ Hoofdstuk 8  Evenementen Het evenement onderscheidt zich van de andere vormen van marketingcommu nicatie door de fysieke aanwezigheid van de doelgroep. We geven aandacht aan conceptontwikkeling en laten de vele vormen van evenementen zien. We kijken zowel naar consumenten als naar zakelijke doelgroepen. Een belangrijk aspect dat belicht wordt is de meetbaarheid van evenementen. Ook geven we aan hoe media tijdens, maar ook voor en na een evenement ingezet worden. ■■ Hoofdstuk 9  Sponsoring Sponsoring komt vaak voor bij evenementen, en daarnaast zijn er ook vele an dere vormen van sponsoring mogelijk. Al deze vormen komen aan bod, evenals de doelen, doelgroepen en strategieën. We kijken naar voorbeelden van sponso ring op het gebied van kunst, media, entertainment, onderwijs en wetenschap en maatschappij. ■■ Hoofdstuk 10  Mediaplanning De verschillende media zijn al ter sprake gekomen bij de hoofdstukken over de verschillende marketingcommunicatie-instrumenten. In dit hoofdstuk gaat het expliciet over het proces van mediaplanning, waarin gekeken wordt naar de markt, doelstellingen, doelgroepen, strategie, executie en campagnemeting. Vervolgens worden de voor- en nadelen van alle mogelijke media toegelicht. Per medium worden de meest actuele ontwikkelingen beschreven en worden voor beelden aangereikt. ■■ Hoofdstuk 11  Kosten Dit hoofdstuk is een waardevolle aanvulling op het onderwerp marketingcom municatie, omdat het laat zien hoeveel geld er met dit onderwerp gemoeid is. We starten met een overzicht van de bestedingen in Nederland op dit gebied. Vervolgens geven we per marketingcommunicatie-instrument aan hoeveel kos ten het met zich meebrengt. Het is niet voor alle media mogelijk om concreet aan te geven wat het adverteren kost. Om lezers dan toch een beeld te geven van

18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online