Kim Hartenberg-ter Hedde en Judith ter Horst - Schrijfgids voor Social Work

Bij het schrijven van Schrijfgids voor Social Work hebben we ook gebruikgemaakt van de kennis van Social Work professionals. Zij hielden ons scherp op de inhoud en de vorm. Maarten Verheij zette de puntjes op de i wat de juridische kant be treft van schrijven over cliënten. Hij deed dat voor het boek Rapporteren in de hulp- en dienstverlening (2015) , en deze kennis konden we opnieuw inzetten voor de schrijfgids. In de beginfase hebben bovendien docenten van verschillende ho gescholen kritisch meegelezen en meegedacht. We zijn hen zeer dankbaar voor de tijd en energie die ze hierin gestoken hebben. Tot slot willen we in het bijzonder de collega’s van Kim bedanken voor hun hulp en inspiratie, en in het bijzonder Anouk Bezoen en Tirza Vanhommerig. Ook zij hebben ons ontzettend geholpen.

Kim Hartenberg-ter Hedde en Judith ter Horst voorjaar 2016

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online