Kim Hartenberg-ter Hedde en Judith ter Horst - Schrijfgids voor Social Work

Deel 1 De schrijver en de lezer

Afsluiting

Afstandsmate

Groetjes/Groet/Groeten

Kleine afstand (informeel)

Met vriendelijke groet

Neutraal

Hoogachtend

Grote afstand (erg formeel)

1.7 Spreektaal en schrijftaal

Bij spreektaal heb je het over de woorden die je gebruikt bij het spreken. Deze woorden worden veel gebruikt en zijn voor iedereen begrijpelijk. Bij schrijftaal, de geschreven taal dus, kies je formelere woorden en een zinsbouw die enigszins van spreektaal afwijkt. Over spreek- en schrijftaal wordt veel gezegd. Vooral studenten krijgen nogal eens het verwijt dat ze schrijven in spreektaal. Nu vervaagt de grens tussen spreek- en schrijftaal steeds meer. En dat is niet voor niets: met spreektaal zijn je teksten in formeel en beter te begrijpen voor een grotere groep lezers. Maar al te simpel for muleren is ook niet goed. Dat heeft namelijk invloed op hoe je lezer jou ziet. Je wilt niet informeel schrijven als de relatie met je lezer eigenlijk formeel is. Als je het lastig vindt om spreektaal te vermijden, omdat je niet zo in de schrijftaal thuis bent, helpt het om veel zakelijke teksten te lezen, bijvoorbeeld de krant of een opinieblad. Hierdoor wen je meer aan geschreven en wat formelere taal en vergroot je je woordenschat op het gebied van de schrijftaal. Zo wordt het makke lijker om je teksten in een zakelijker stijl te schrijven.

Hierna vind je de meest gebruikte uitdrukkingen in spreektaal en het alternatief in schrijftaal.

Spreektaal (informeel)

Schrijftaal (formeel)

Wouden

Wilden

Hoi Merel

Beste mevrouw Van den Berg

We zijn het met elkaar eens

Er bestaat consensus

26

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online