Kim Hartenberg-ter Hedde en Judith ter Horst - Schrijfgids voor Social Work

1 Wat je schrijft, ben je zelf

dat die persoon concreet actie onderneemt. Dan wil je je cliënt bijvoorbeeld laten doorverwijzen of vraag je subsidie aan voor een project. Daarom is het handig dat je inzicht hebt in wie je lezer is en wat jullie relatie is. Iemand die jou niet kent, zal zich misschien beledigd voelen wanneer je hem of haar in je tekst te persoonlijk of te dwingend aanspreekt. Of misschien vindt hij dat je juist te afstandelijk bent. Door niet de juiste toon aan te slaan, wordt de kans kleiner dat je je (schrijf)doel bereikt bij deze persoon. Probeer voordat je begint met schrijven een analyse te maken van je lezer. Zo kun je je toon en stijl afstemmen op deze persoon en laat je voldoende afstand of nabijheid zien. Dit kun je doen met behulp van de onderstaande vragen. In hoofdstuk 2 gaan we nader in op wie de lezer is en hoe je optimaal op je lezer kunt afstemmen.

Stel jezelf bij het schrijven de volgende vragen: Ý Ý Voor wie schrijf je je tekst? Ý Ý Ken je deze persoon? Ý Ý Verwacht je lezer formeel of informeel taalgebruik? Ý Ý Wat is de rol van je lezer?

Denkvraag 1.4 Heb je weleens een brief of mail gekregen waardoor je geïrriteerd raakte? Waar kwam dat door?

Aanheffen en afsluiten

Hoe je een brief aanheft (begint) of afsluit, geeft ook weer of je afstand of juist nabijheid wilt tonen.

Aanhef

Afstandsmate

Hoi

Erg weinig afstand.

Iets grotere afstand, waarschijnlijk ken je de persoon wel. Je kent de persoon niet (grote af stand). Je kent de persoon wel, maar wilt toch afstand bewaren.

Hallo/Dag

Beste (aangevuld met achternaam)

Beste (aangevuld met voornaam)

Geachte

Erg formeel, de afstand is groot.

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online