Kim Hartenberg-ter Hedde en Judith ter Horst - Schrijfgids voor Social Work

1 Wat je schrijft, ben je zelf

Denk daarbij niet alleen aan hulpverlening in een gedwongen kader, maar ook aan schrijven naar instanties, vanuit een instantie, voor de gemeente of in de wijk. Het is daarom belangrijk dat je weet wat de context is en welke (impliciete) regels en conventies daarmee samenhangen. Je kunt je voorstellen dat de woordkeus die je hanteert als je een projectvoorstel voor de gemeente schrijft, heel anders is dan als je een memo schrijft voor collega’s. Hoe houd je rekening met de rol die je hebt als je schrijft? Ý Ý Vraag je af wat de context is. In welke situatie schrijf je? Zakelijk, privé, profes sioneel, commercieel? Ý Ý Zijn er ‘ongeschreven regels’ die verbonden zijn aan jouw rol en positie als schrijver? Ý Ý Is er sprake van een specifieke woordkeus in de context waarbinnen je schrijft? Ambtelijk, juridisch, formeel of informeel? Ý Ý Zijn er formele regels of gedragscodes die invloed hebben op jouw rol als schrijver? Privacy cliënt of beroepscode? Denkvraag 1.2 Lees het verhaal hierna en bedenk hoe jij zou reageren als je een buurtbewoner was. Je hebt een buurman die je zelden buiten ziet. Sinds een paar dagen zitten de gor dijnen dicht, en je ruikt soms een sterke geur. Je maakt je zorgen en praat er met een andere buurtbewoner over. De manier waarop je dit bespreekt en de woord keus die je hanteert, zullen heel anders zijn dan wanneer jij als hulpverlener over deze man rapporteert. Opdracht 1.2 Schrijf een mail aan een vriendin/vriend over wat jij denkt over de situatie met de buurman. Schrijf als buurtnetwerkhulpverlener een mail aan de an dere leden van het netwerk over de situatie van de buurman. Opdracht 1.3 Hierna zie je drie tekstfragmenten. Geef aan in welke context deze teksten volgens jou geschreven zijn. Fragment 1: Mevrouw Aartsen Net bij mevrouw Aartsen geweest. Ze zat er helemaal doorheen, heeft geen hulp van familie, vrienden of buren. Ze is echt een eenzaam hoopje ellende. Trof haar in vervuilde toestand aan. Zelf vond ze dat ze zich met wassen en

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online