Kim Hartenberg-ter Hedde en Judith ter Horst - Schrijfgids voor Social Work

7.5.3 Gespreksverslag 102 7.5.4 Procesverslag/voortgangsrapportage 103 7.5.5 Overdrachtsrapport/dagrapport 103 7.5.6 Cliëntontwikkelingsplan en behandelplan 103

7.6 Externe rapportage 104

7.6.1 Verwijs- of overdrachtsrapport 105 7.6.2 Adviesrapport 105

7.6.3 Aanvraag van voorzieningen 105 7.6.4 Bezwaar- en beroepschrift 107 7.7 Gestandaardiseerde rapportage 107 7.7.1 Digitale rapportagesystemen 108 7.7.2 Groepsrapportage 108 8 Schrijven in projecten 109 8.1 Kenmerken projectmatig werken 109 8.2 Ken je ontvanger en opdrachtgever 112 8.3 Fasen projectmatig werken 112

8.4 Projectvoorstel 118 8.5 Subsidieaanvraag 120 8.6 Preventieplan 122 8.7 Evaluatierapport 123

Tips en trucs voor een goede, leesbare en zorgvuldig onderbouwde tekst 125

A Geef feiten, meningen en interpretaties zorgvuldig weer 127 A1 Onderscheid feiten, meningen en interpretaties 127 A2 Bronvermelding 129 B Zorg voor een goede inhoud en structuur 133 B1 Aansluiting besluit/advies/conclusies op inhoud 133 B2 Helder en concreet zijn 135 B3 Kernachtige alinea’s maken 137 C Makkelijk leesbaar en correct Nederlands 139 C1 In gewonemensentaal schrijven 139 C2 Het belang van correcte spelling en zinsbouw 142 D Stappenplan werkwoordspelling 144 D1 Het stappenplan 144 D2 Toelichting bij het stappenplan 145

Literatuur 147 Register 148

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online