Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Inhoudsopgave

Inleiding 11 Website 16 Deel I Positionering en onderbouwing van talentgericht werken 17 1 Talentgericht werken met maatschappelijk kwetsbare jeugd 21 1.1 Omschrijving en positionering 21 1.2 Ontwikkelwerk, erkenningswerk en verbindingswerk 27 1.3 Een krachtenveld van perspectieven rond talentontwikkeling 30 1.4 Samenvatting 32 2 Maatschappelijke achtergronden en beleidsontwikkelingen 35 2.1 Participatie: mechanismen van sociale insluiting en uitsluiting 36 2.2 Veiligheid en risicomanagement 41 2.3 Veranderende arbeidsmarkt en veranderende talentbenaderingen 44 2.4 Cultuur en ondernemerschap 48 2.5 Samenvatting 51 3 Talentgericht werken: een pedagogische benadering 55 3.1 Denktradities gericht op ontwikkeling 55 3.2 Kern van talentgericht werken 60 3.3 Doelen in het talentgericht werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren 66 3.4 Samenvatting 69 4 Maatschappelijk kwetsbare jongeren 73 4.1 Jongeren in kwetsbare situaties 74 4.2 Jong-zijn 80 4.3 Kwetsbaarheden en potentie in termen van ontwikkeling, erken ning en verbinding 85 4.4 Samenvatting 87

Made with FlippingBook - Online catalogs