Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

3.2 De gezinnen

76 76 77 79 81 82 83 84 88 89

3.2.1 Problematiekvande jongeren 3.2.2 Problematiekvande gezinnen 3.2.3 Hulpvragen enbehandeldoelen

3.3 Werkzaamheid engoedepraktijkenvanouderbetrokkenheid 3.3.1 De specifiekewerkzaamheidvanouderbetrokkenheid 3.3.2 Evidencebasedmethoden rondomouderbetrokkenheid

3.3.3 Werkzaamheiduit depraktijk 3.4 Spanningsvelden enontwikkelingen

Ten slotte

Deel II Theorie

4

Hoede samenlevinghet gezinslevenbeĆÆnvloedt Een sociologische schets vanhet gezin inde laatmoderne samenleving

93 94 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 99 99

Inleiding

4.1 Autonomie enverbondenheid

4.1.1 Debalans tussen autonomie enverbondenheid

4.2 Gezin en samenleving

4.2.1 De invloedvanhet gezinopde samenleving 4.2.2 De invloedvande samenlevingophet gezin

4.3 Economie

4.3.1 Opkomst vande verzorgingsstaat

4.3.2 Emancipatie

4.4 Onderzoeksgegevens 4.4.1 Alleenstaanden

4.4.2 Samenstellinggezin

4.4.3 Uitstel

4.4.4 Aantal kinderen 4.4.5 Opvoeding 4.5 Sociologische reflecties

100 100 101 101 102 103 105 107 107 107

4.5.1 Bestaanszekerheid en existentiƫle angst

4.5.2 Levensproject 4.5.3 De gulzige relatie 4.5.4 Deouder-kindrelatie

4.6 Lagere socialeklasse

4.6.1 Opleidingsniveau

4.6.2 Sociaal-culturele factoren

Made with FlippingBook - Online catalogs