Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

Inhoud

13 15 21

Woordvandank

Inleiding Leeswijzer

Deel I Praktijk

1

Systeemgerichteopvoedingsondersteuningaangezinnen metkinderenvan12-18 jaar Depuber aan zet

27 28 29 29 30 31 33 33 34 34 38 38 39 41 41 43 45 46 47

Inleiding

1.1 Kennismakingmet hetwerkveld

1.1.1 Afbakening 1.1.2 Instellingen

1.1.3 Functies, vormen enmethodes

1.1.4 OmvangNederland

1.1.5 Geschiedenis vanopvoedingsondersteuning

1.1.6 Vergelijkingmet opvoedingsondersteuning inhet buitenland 1.1.7 Depraktijkvan systeemgerichteopvoedingsondersteuning aangezinnenmet pubers

1.2 Beschrijvingvandoelgroep

1.2.1 Behoeftenouders

1.2.2 Gesignaleerdeproblematiek

1.3 Werkzame factoren in systeemgerichteopvoedingsondersteuning 1.3.1 Watmaaktwerkzaamvolgens opvoedingsondersteuners?

1.3.2 Watmaaktwerkzaamvolgens jongeren? 1.4 Spanningsvelden inopvoedingsondersteuning

1.5 Ontwikkelingen inhetwerkveld

Ten slotte

Made with FlippingBook - Online catalogs